Nội dung của Bitcatcha do người đọc hỗ trợ. Khi bạn mua hàng tại các link trên trang web, chúng tôi có thể nhận tiền hoa hồng tiếp thị. Tìm hiểu thêm

Chính Sách Bảo Mật

Chính sách bảo mật này quy định cách thức Bitcatcha thu thập, sử dụng, bảo trì và tiết lộ thông tin được thu thập từ người dùng (mỗi người, một “Người dùng”) của trang web https://www.bitcatcha.vn (“Trang web”). Chính sách bảo mật này áp dụng cho Trang web và tất cả các sản phẩm và dịch vụ được cung cấp bởi Bitcatcha.

Thông tin nhận dạng cá nhân

Chúng tôi có thể thu thập thông tin nhận dạng cá nhân từ Người dùng theo nhiều cách, bao gồm, nhưng không giới hạn, khi Người dùng truy cập trang web, đăng ký trên trang web, đăng ký nhận bản tin, và liên quan đến các hoạt động, dịch vụ, tính năng hoặc nguồn lực khác mà chúng tôi cung cấp trên Trang web của mình. Người dùng có thể được yêu cầu, khi thích hợp, tên, địa chỉ email. Tuy nhiên, Người dùng có thể truy cập Trang web của chúng tôi một cách ẩn danh. Chúng tôi chỉ thu thập thông tin nhận dạng cá nhân từ Người dùng nếu họ tự nguyện cung cấp thông tin đó cho chúng tôi. Người dùng luôn có thể từ chối cung cấp thông tin nhận dạng cá nhân, nhưng điều đó có thể ngăn cản họ tham gia vào một số hoạt động liên quan đến Trang web.

Thông tin nhận dạng không cá nhân

Chúng tôi có thể thu thập thông tin nhận dạng không cá nhân về Người dùng mỗi khi họ tương tác với Trang web của chúng tôi. Thông tin nhận dạng không cá nhân có thể bao gồm tên trình duyệt, loại máy tính và thông tin kỹ thuật về phương tiện kết nối của Người dùng với Trang web của chúng tôi, như hệ điều hành và các nhà cung cấp dịch vụ Internet được sử dụng và các thông tin tương tự khác.

Cookie trình duyệt web

Trang web của chúng tôi có thể sử dụng “cookies” để nâng cao trải nghiệm của Người dùng. Trình duyệt web của Người dùng đặt cookies trên ổ cứng của họ cho mục đích ghi chép và đôi khi để theo dõi thông tin về họ. Người dùng có thể chọn cài đặt trình duyệt web của mình để từ chối cookies, hoặc để cảnh báo bạn khi cookies được gửi. Nếu họ làm như vậy, lưu ý rằng một số phần của Trang web có thể không hoạt động đúng cách.

Cách chúng tôi sử dụng thông tin thu thập được

Bitcatcha có thể thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của Người dùng cho các mục đích sau:

  • Để cải thiện dịch vụ khách hàng Thông tin bạn cung cấp giúp chúng tôi phản hồi các yêu cầu dịch vụ khách hàng và hỗ trợ nhu cầu một cách hiệu quả hơn.
  • Để cá nhân hóa trải nghiệm người dùng Chúng tôi có thể sử dụng thông tin tổng hợp để hiểu cách Người dùng của chúng tôi như một nhóm sử dụng các dịch vụ và nguồn lực được cung cấp trên Trang web của chúng tôi.
  • Để cải thiện Trang web của chúng tôi Chúng tôi có thể sử dụng phản hồi bạn cung cấp để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của mình.
  • Để tổ chức khuyến mãi, cuộc thi, khảo sát hoặc tính năng Trang web khác Để gửi thông tin cho Người dùng mà họ đã đồng ý nhận về các chủ đề chúng tôi cho rằng sẽ thu hút họ.
  • Để gửi email định kỳ Chúng tôi có thể sử dụng địa chỉ email để phản hồi các yêu cầu, câu hỏi và/hoặc yêu cầu khác của họ. Nếu Người dùng quyết định tham gia vào danh sách gửi thư của chúng tôi, họ sẽ nhận được email có thể bao gồm tin tức công ty, cập nhật, thông tin liên quan đến sản phẩm hoặc dịch vụ, v.v. Nếu vào bất kỳ thời điểm nào Người dùng muốn hủy đăng ký nhận email trong tương lai, chúng tôi bao gồm hướng dẫn hủy đăng ký chi tiết ở cuối mỗi email.

Cách chúng tôi bảo vệ thông tin của bạn

Chúng tôi áp dụng các phương pháp thu thập, lưu trữ và xử lý dữ liệu phù hợp cũng như các biện pháp bảo mật để bảo vệ khỏi việc truy cập không được phép, thay đổi, tiết lộ hoặc hủy hoại thông tin cá nhân của bạn, tên người dùng, mật khẩu, thông tin giao dịch và dữ liệu được lưu trữ trên Trang web của chúng tôi.

Chia sẻ thông tin cá nhân của bạn

Chúng tôi không bán, trao đổi, hoặc cho thuê thông tin nhận dạng cá nhân của Người dùng cho người khác. Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin dân số tổng hợp không liên kết với bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào về khách truy cập và người dùng với các đối tác kinh doanh, đối tác tin cậy và quảng cáo cho các mục đích được nêu trên. Chúng tôi có thể sử dụng các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba để giúp chúng tôi điều hành kinh doanh và Trang web hoặc quản lý các hoạt động thay mặt cho chúng tôi, như gửi bản tin hoặc khảo sát. Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của bạn với các bên thứ ba này cho những mục đích hạn chế được cung cấp rằng bạn đã cho phép chúng tôi.

Trang web của bên thứ ba

Người dùng có thể tìm thấy quảng cáo hoặc nội dung khác trên Trang web của chúng tôi liên kết đến các trang web và dịch vụ của các đối tác, nhà cung cấp, quảng cáo viên, nhà tài trợ, bản quyền và các bên thứ ba khác. Chúng tôi không kiểm soát nội dung hoặc liên kết xuất hiện trên các trang web này và không chịu trách nhiệm về các phương pháp được thực hiện bởi các trang web được liên kết từ hoặc đến Trang web của chúng tôi. Ngoài ra, các trang web hoặc dịch vụ này, bao gồm nội dung và liên kết của họ, có thể thay đổi liên tục. Các trang web và dịch vụ này có thể có chính sách bảo mật và chính sách dịch vụ khách hàng riêng của họ. Việc duyệt và tương tác trên bất kỳ trang web nào khác, bao gồm cả các trang web có liên kết đến Trang web của chúng tôi, tuân theo điều khoản và chính sách của trang web đó.

Quảng cáo

Quảng cáo xuất hiện trên trang web của chúng tôi có thể được giao cho Người dùng bởi các đối tác quảng cáo, những người có thể đặt cookies. Những cookies này cho phép máy chủ quảng cáo nhận biết máy tính của bạn mỗi khi họ gửi cho bạn một quảng cáo trực tuyến để biên soạn thông tin nhận dạng không cá nhân về bạn hoặc những người khác sử dụng máy tính của bạn. Thông tin này cho phép mạng lưới quảng cáo, trong số các việc khác, gửi quảng cáo mục tiêu mà họ tin sẽ quan tâm nhất đến bạn. Chính sách bảo mật này không bao gồm việc sử dụng cookies bởi bất kỳ quảng cáo viên nào.

Thay đổi chính sách bảo mật này

Bitcatcha có quyền cập nhật chính sách bảo mật này bất cứ lúc nào. Khi chúng tôi làm, chúng tôi sẽ sửa đổi ngày cập nhật ở cuối trang này. Chúng tôi khuyến khích Người dùng thường xuyên kiểm tra trang này để biết bất kỳ thay đổi nào để được thông tin về cách chúng tôi giúp bảo vệ thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập. Bạn công nhận và đồng ý rằng trách nhiệm của bạn là xem xét lại chính sách bảo mật này định kỳ và trở nên nhận thức về các sửa đổi.

Sự chấp nhận của bạn đối với các điều khoản này

Bằng cách sử dụng Trang web này, bạn biểu thị sự chấp nhận của mình đối với chính sách này. Nếu bạn không đồng ý với chính sách này, vui lòng không sử dụng Trang web của chúng tôi. Việc bạn tiếp tục sử dụng Trang web sau khi đăng tải các thay đổi đối với chính sách này sẽ được coi là sự chấp nhận của bạn đối với những thay đổi đó.

Liên hệ với chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Chính sách Bảo mật này, các phương pháp của trang web này, hoặc các giao dịch của bạn với trang web này, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại:

Heyswift Pte. Ltd. (202002358R)
60 Paya Lebar Road #10-09, Paya Lebar Square Singapore (409051)

Gửi cho chúng tôi một tin nhắn.

Tài liệu này được cập nhật lần cuối vào ngày 05 tháng 3 năm 2020.