Nội dung của Bitcatcha do người đọc hỗ trợ. Khi bạn mua hàng tại các link trên trang web, chúng tôi có thể nhận tiền hoa hồng tiếp thị. Tìm hiểu thêm

Tiết Lộ và Từ Chối Trách Nhiệm

Tiết lộ của Bitcatcha.vn

Bitcatcha.vn là một công cụ dành cho webmaster miễn phí, có sẵn cho mọi người để kiểm tra thời gian phản hồi máy chủ của trang web. Việc sử dụng công cụ này tuân theo các điều khoản của chúng tôi dưới Từ chối trách nhiệm của Bitcatcha.vn. Công cụ kiểm tra thời gian phản hồi là một dịch vụ hỗ trợ, do đó không có sự hỗ trợ nào được cung cấp nếu bạn cần bất kỳ sự giúp đỡ nào. Tuy nhiên, bạn có thể liên hệ với chúng tôi về các vấn đề gặp phải nhưng không đảm bảo có phản hồi.

Trên trang web sẽ có các bài đăng blog, phỏng vấn và đánh giá về dịch vụ lưu trữ trang web và các sản phẩm liên quan khác.

Bài đăng blog

Blog của chúng tôi là một blog cộng tác được viết bởi một nhóm cá nhân và ý kiến được bày tỏ trong mỗi bài đăng blog tương ứng với người viết và không đại diện cho quan điểm của Bitcatcha.vn.

Phỏng vấn

Chúng tôi thực hiện phỏng vấn với khách hàng hiện tại để có thông tin đầu tiên về bất kỳ sản phẩm cụ thể nào. Chúng tôi muốn tiết lộ rằng chúng tôi không liên kết với các bên được phỏng vấn. Các cuộc phỏng vấn chỉ được thực hiện nhằm mục đích tìm hiểu trải nghiệm nội bộ như một khách hàng. Tuy nhiên, tất cả ý kiến được bày tỏ trong các cuộc phỏng vấn phản ánh trải nghiệm cá nhân của người dùng tại thời điểm phỏng vấn và chỉ nên được sử dụng như một tài liệu tham khảo cho bất kỳ hành động nào. Bitcatcha.vn và các bên được phỏng vấn sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh.

Tiết lộ FTC

Chúng tôi thực hiện đánh giá về dịch vụ lưu trữ trang web và các sản phẩm liên quan. Là trách nhiệm của chúng tôi phải tiết lộ rằng chúng tôi có liên kết với hầu hết các sản phẩm trên Bitcatcha.vn. Chúng tôi nhận hoa hồng nếu bạn sử dụng các liên kết của chúng tôi để mua một sản phẩm liên kết. Chúng tôi muốn nhấn mạnh rằng các mối quan hệ liên kết không ảnh hưởng đến sự trung thực và độc lập của các đánh giá của chúng tôi. Nếu chúng tôi tuyên bố hoặc có vẻ như là chuyên gia về sản phẩm, chúng tôi chỉ sẽ ủng hộ các sản phẩm hoặc dịch vụ mà chúng tôi tin, dựa trên chuyên môn và kinh nghiệm của mình, là xứng đáng với sự ủng hộ đó. Bạn cũng sẽ không phải trả thêm tiền để mua một sản phẩm do sự liên kết; thực tế bạn có thể nhận được một ưu đãi tốt hơn từ mối quan hệ của chúng tôi với các chủ sở hữu.

Từ chối trách nhiệm của Bitcatcha.vn

1. Chấp nhận các Điều khoản của chúng tôi

Bằng cách truy cập trang web Bitcatcha.vn, xem, truy cập hoặc sử dụng bất kỳ dịch vụ hoặc thông tin nào được tạo, thu thập, biên soạn hoặc gửi đến Bitcatcha.vn, bạn đồng ý tuân theo các Điều khoản và Điều kiện Dịch vụ sau. Nếu bạn không muốn bị ràng buộc bởi các Điều khoản của chúng tôi, lựa chọn duy nhất của bạn là không truy cập, xem hoặc sử dụng các dịch vụ của Bitcatcha.vn. Bạn hiểu, đồng ý và công nhận rằng các Điều khoản này tạo thành một thỏa thuận pháp lý ràng buộc giữa bạn và Bitcatcha.vn và việc sử dụng Bitcatcha.vn của bạn sẽ chỉ ra sự chấp nhận kết luận này của bạn với thỏa thuận này.

2. Cung cấp Dịch vụ

Bạn đồng ý và công nhận rằng Bitcatcha.vn có quyền sửa đổi, cải tiến hoặc ngừng bất kỳ dịch vụ nào của mình theo quyết định độc lập và không cần thông báo cho bạn ngay cả khi điều đó có thể dẫn đến việc bạn bị ngăn chặn truy cập vào bất kỳ thông tin nào chứa trong đó. Hơn nữa, bạn đồng ý và công nhận rằng Bitcatcha.vn có quyền cung cấp dịch vụ cho bạn thông qua các công ty con hoặc đơn vị liên kết.

3. Quyền sở hữu

Bạn công nhận và đồng ý rằng Bitcatcha.vn có thể chứa thông tin độc quyền và bảo mật bao gồm các nhãn hiệu, dấu dịch vụ và bằng sáng chế được bảo vệ bởi luật sở hữu trí tuệ và các hiệp định sở hữu trí tuệ quốc tế. Bitcatcha.vn cho phép bạn xem và tạo một bản sao đơn của các phần nội dung của mình cho mục đích ngoại tuyến, cá nhân, không thương mại. Nội dung của chúng tôi không được bán, sao chép hoặc phân phối mà không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi. Bất kỳ nhãn hiệu thương mại bên thứ ba nào, dấu dịch vụ và logo là tài sản của chủ sở hữu tương ứng của chúng. Bất kỳ quyền nào không được cấp một cách cụ thể tại đây đều được bảo lưu.

4. Nội dung được gửi

Khi bạn gửi nội dung đến Bitcatcha.vn, bạn đồng thời cấp cho Bitcatcha.vn một giấy phép không thể thu hồi, toàn cầu, miễn phí bản quyền để xuất bản, hiển thị, sửa đổi, phân phối và đồng bộ hóa nội dung của bạn trên toàn thế giới. Bạn xác nhận và bảo đảm rằng bạn có thẩm quyền cần thiết để cấp giấy phép trên cho Bitcatcha.vn.

5. Chấm dứt thỏa thuận

Các Điều khoản của thỏa thuận này sẽ tiếp tục áp dụng mãi mãi cho đến khi bị chấm dứt bởi một trong hai bên mà không cần thông báo vào bất kỳ thời điểm nào vì bất kỳ lý do gì. Các Điều khoản được tiếp tục áp dụng mãi mãi sẽ không bị ảnh hưởng bởi việc chấm dứt thỏa thuận này.

6. Từ chối bảo hành

Bạn hiểu và đồng ý rằng việc sử dụng Bitcatcha.vn hoàn toàn là rủi ro của riêng bạn và rằng dịch vụ của chúng tôi được cung cấp “Như Là” và “Như Có Sẵn”. Bitcatcha.vn không đưa ra bất kỳ bảo hành, chứng nhận hoặc đại diện nào dù là rõ ràng hay ngụ ý liên quan đến hoạt động của trang web Bitcatcha.vn, thông tin, nội dung, vật liệu, hoặc sản phẩm. Điều này bao gồm, nhưng không giới hạn, các bảo hành ngụ ý về khả năng mua bán và phù hợp cho một mục đích cụ thể và không vi phạm, và các bảo hành rằng việc truy cập hoặc sử dụng dịch vụ sẽ không bị gián đoạn hoặc không có lỗi hoặc rằng các lỗi trong dịch vụ sẽ được sửa chữa.

7. Giới hạn trách nhiệm

Bạn hiểu và đồng ý rằng Bitcatcha.vn và bất kỳ công ty con hoặc đơn vị liên kết nào của mình sẽ không bị coi là có trách nhiệm về bất kỳ tổn thất trực tiếp, gián tiếp, tình cờ, hậu quả hoặc ví dụ nào. Điều này bao gồm, nhưng không giới hạn, tổn thất về lợi nhuận, gián đoạn kinh doanh, uy tín doanh nghiệp hoặc thiện chí, mất chương trình hoặc thông tin hoặc các tổn thất vô hình khác phát sinh từ việc sử dụng hoặc không thể sử dụng dịch vụ, hoặc thông tin, hoặc bất kỳ ngừng hoạt động vĩnh viễn hoặc tạm thời của dịch vụ đó hoặc truy cập thông tin, hoặc xóa hoặc hỏng nội dung hoặc thông tin, hoặc không lưu trữ được nội dung hoặc thông tin. Giới hạn trên sẽ áp dụng dù Bitcatcha.vn đã được thông báo về khả năng xảy ra các tổn thất đó hay không. Trong các khu vực pháp lý không cho phép loại trừ hoặc giới hạn trách nhiệm cho các tổn thất hậu quả hoặc tình cờ thì trách nhiệm của Bitcatcha.vn được giới hạn ở mức độ lớn nhất được phép bởi luật pháp.

8. Nội dung bên ngoài

Bitcatcha.vn có thể bao gồm các liên kết đến nội dung bên thứ ba, quảng cáo hoặc trang web. Bạn công nhận và đồng ý rằng Bitcatcha.vn không chịu trách nhiệm và không ủng hộ bất kỳ quảng cáo, sản phẩm hoặc tài nguyên nào có sẵn từ các nguồn hoặc trang web đó.

9. Quyền tài phán

Bạn rõ ràng hiểu và đồng ý tuân theo quyền tài phán cá nhân và độc quyền của các tòa án của quốc gia, bang, tỉnh hoặc lãnh thổ được xác định duy nhất bởi Bitcatcha.vn để giải quyết bất kỳ vấn đề pháp lý nào phát sinh từ thỏa thuận này hoặc liên quan đến việc sử dụng Bitcatcha.vn của bạn. Nếu tòa án có thẩm quyền phán quyết rằng bất kỳ điều khoản nào của thỏa thuận là vô hiệu, thì điều khoản đó sẽ được loại bỏ khỏi Điều khoản và các Điều khoản còn lại sẽ tiếp tục có hiệu lực.

10. Toàn bộ thỏa thuận

Bạn hiểu và đồng ý rằng các Điều khoản trên tạo thành toàn bộ thỏa thuận chung giữa bạn và Bitcatcha.vn. Bạn có thể phải tuân theo các Điều khoản và điều kiện bổ sung khi bạn sử dụng, mua hoặc truy cập các dịch vụ khác, dịch vụ liên kết hoặc nội dung hoặc vật liệu của bên thứ ba.

11. Thay đổi các điều khoản

Bitcatcha.vn có quyền sửa đổi các Điều khoản này từ thời gian này sang thời gian khác theo quyết định đơn phương của chúng tôi và không cần bất kỳ thông báo nào. Các thay đổi đối với Điều khoản của chúng tôi có hiệu lực vào ngày chúng được đăng và việc bạn tiếp tục sử dụng Bitcatcha.vn sau bất kỳ thay đổi nào đối với Điều khoản sẽ biểu thị sự đồng ý của bạn với việc bị ràng buộc bởi chúng.